Category >> เครื่องคุมสัญญาณไฟจราจร ...

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ (เคลื่อนที่)
Contact Us
 
  • ชุดเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบ
  • ไมโครคอนโทรเลอร์
  • ควบคุมไฟจราจร 80 โปรแกรม
  • 4 หรือ 8 เฟส การเดินรถ
  • เหมาะสำหรับงานปรับปรุง ทางแยกเก่า (สามารถใส่กับตู้ยี่ห้ออื่นได้)