Category >> โคมสัญญาณไฟจราจร / สัญญาณไฟจราจรชนิดหลอดธรรมดา ...

สัญญาณไฟจราจรชนิดหลอดธรรมดา ขนาด 100 มม.
Contact Us
สัญญาณไฟจราจรชนิดหลอดธรรมดา ขนาด 100 มม.
Mini Signal 100 mm.
โคมไฟจราจรชนิดหลอดด้วยตัวโคมที่มีลักษณะเล็ก กะทัดรัด จึงสามารถติดตั้งได้โดยไม่กินพื้นที่ ในการติดตั้ง ใช้กับขั้วหลอด E27 ง่ายสำหรับการบำรุงรักษาเปลี่ยนหลอดเมื่อหลอดดับ  เหมาะสำหรับให้สัญญาณบริเวณเลนรถจักรยาน อาคารจอดรถ หรือ ด่านชั่งน้ำหนักต่างๆ
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
 
  วัสดุผลิตจากโพลีคาร์บอเนตชนิดป้องกันรังสี UV
 
  อุปกรณ์ภายในกระจายแสงด้วยรีเฟรคเตอร์
 
  แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
 
  กำลังไฟฟ้า 55 วัตต์ 
 
  ใช้หลอดไฟแบบขั้ว E 27
 
  เลนส์แดง, เหลือง, เขียว แบบ Spiderweb lens