ตำแหน่ง - ช่างไฟฟ้า  5  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
- ระดับการศึกษา: ปวช,ปวส ขึ้นไป
 
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
 
- เพศชาย
 
- จบการศึกษา หรือ มีประสบการณ์ในสาขาที่เกียวข้อง
 
เงื่อนไข : การสมัครงานส่งใบสมัครงานมาที่ หรือสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท info@stcbkk.com

ตำแหน่ง - ช่างอิเลคทรอนิกส์  5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
- ระดับการศึกษา: ปวช,ปวส ขึ้นไป
 
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
 
- เพศชาย
 
- จบการศึกษา หรือ มีประสบการณ์ในสาขาที่เกียวข้อง
 
เงื่อนไข : การสมัครงานส่งใบสมัครงานมาที่ หรือสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท info@stcbkk.com

ตำแหน่ง - ธุรการบัญชี/เสมียน  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
- ระดับการศึกษา: ปวช,ปวส ขึ้นไป
 
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
 
- เพศหหญิง
 
- จบการศึกษา หรือ มีประสบการณ์ในสาขาที่เกียวข้อง
 
เงื่อนไข : การสมัครงานส่งใบสมัครงานมาที่ หรือสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท info@stcbkk.com

ตำแหน่ง - คนขับรถซ่อมบำรุง  2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
 
- เพศชาย
 
- มีใบขับขี่รถยนต์
 
เงื่อนไข : การสมัครงานส่งใบสมัครงานมาที่ หรือสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท info@stcbkk.com

ตำแหน่ง - ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง  3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
 
- เพศชาย
 
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เงื่อนไข : การสมัครงานส่งใบสมัครงานมาที่ หรือสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท info@stcbkk.com