Category >> โคมสัญญาณไฟจราจร ...

โคมสัญญาณไฟคนข้ามถนน
Contact Us
โคมสัญญาณไฟคนข้ามถนน
โคมสัญญาณไฟคนข้ามถนน เป็นอุปกรณ์สำหรับการแสดงจังหวะการข้ามถนนสำหรับผู้ที่ใช้ทางข้ามม้าลาย ซึ่งทำให้คนข้ามถนนสามารถรับรู้ถึงจังหวะสัญญาณ และเป็นส่วนที่ช่วยในการตัดสินใจขณะข้ามถนน โดยโคมสัญญาณไฟรูปคนยืนสีแดง แสดงจังหวะให้คนข้ามรอจังหวะสัญญาณไฟ และแสดงจังหวะรูปคนยืนสีเขียวเพื่อให้คนข้ามสามารถข้ามได้ ซึ่งสามารถช่วยลดอุบัติเหตุลดลงได้เป็นอย่างมาก
ลักษณะการทำงาน
 
ความยาวคลื่นแสง หลอด LED สีแดง : 615-650 นาโนเมตร
 
ความยาวคลื่นแสง หลอด LED สีเขียว :500-509 นาโนเมตร
 
ความเข้มแสง หลอด LED สีแดง 5,400 แคนเดลลา/ตารางเมตร
 
ความเข้มแสง หลอด LED สีเขียว 5,600 แคนเดลลา/ตารางเมตร
 
แรงดันไฟขาเข้า 130-260 VAC. 50 Hz
 
กำลังไฟฟ้า 15 วัตต์
 
อุณหภูมิ –20 องศา ถึง 70 องศาเซลเซียส
                         
อุปกรณ์นับเวลาคนข้ามสำหรับรถ