ไฟทางแยก
ไฟทางข้ามกระพริบเตือนทางข้าม
ไฟทางข้ามชนิดกดปุ่ม

ไฟแบ่งช่องทางเดินรถสุทธิสาร
ไฟแบ่งช่องทางเดินรถประชานุกูล
ไฟเตือนจุดบริเวณอันตราย

 

 

ไฟจราจร พลังงานแสงอาทิตย์ เขียว-แดง