วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งที่จะพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตที่ยั่งยืน และคำนึงถึงการเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยเน้นที่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ทั้งคุณภาพสินค้า และบริการ ในระดับมาตรฐานสากล
 
พันธกิจ (MISSION)
1.
เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว ด้วยกระบวนการผลิต การจัดการที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว ด้วยวิศวกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล
2.
ดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด
3.
สร้าง และขยายขีดความสามารถ เครือข่ายการขาย และการตลาดให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
4.
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ
5.
ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้วยทีมงานที่รับผิดชอบ มุ่งสร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่
 
โครงสร้างบริหาร
ผู้บริหาร
  • คุณพัชร์ณัฐ ท้วมรุ่งโรจน์
  • นายสรกฤช  ท้วมรุ่งโรจน์
ฝ่ายประสานงาน
  • คุณปัญญา เส็งน้อย
  • คุณปิยะวงศ์ ท้วมรุ่งโรจน์
ฝ่ายขาย
ให้บริการติดต่อสอบถามให้ข้อมูลสินค้าและบริการ
  • คุณปิยะวงศ์ ท้วมรุ่งโรจน์
  • คุณอรอนงค์ พุทธวงศ์   sales@stcbkk.com
 
สำนักงาน โทร. 02-691-7965-6        แฟกซ์ 02-277-8923             Email: info.stcbkk@gmail.com
ฝ่ายขาย โทร.081-3593918             Email: sales@stcbkk.com
เวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.  วันเสาร์ 08.30-13.00 น.